Роль выбора целевой аудитории в практике паблик рилейшнз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

PR-кампания, PR-программа, СМИ

Бібліографічний опис

Горобец Роман. Роль выбора целевой аудитории в практике паблик рилейшнз / Роман Горобец // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 15 – 16 квітня 2010 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – С. 52-53