Програма виробничої практики та методичні вказівки до виконання завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Програму виробничої практики складено для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр». У програму включено методичні та довідникові матеріали, які необхідні для проходження виробничої практики. Програма розрахована на здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, фахівців різних рівнів управління.

Опис

Ключові слова

Програма виробничої практики, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, Управління та адміністрування, Менеджмент

Бібліографічний опис

Програма виробничої практики та методичні вказівки до виконання завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : методичні вказівки / уклад. Г. О. Дорошенко, С. М. Бабич, Г. І. Заднєпровська, О. О. Крикун, та ін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 32 с.