Практична граматика англійської мови. Умовний спосіб : навчально методичний посібник

Анотація

Посібник призначений для студентів 2 курсу факультету іноземних мов, які вивчають англійську мову як основну, а також для студентів з англійською як другою іноземною мовою навчання та для фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння правильного вживання типів умовного способу. Мета посібника полягає в розвитку та удосконаленні навичок студентів з граматики. У посібнику представлені граматичні вправи, пояснення та схеми, які викладені у доступній формі для студентів середніх курсів, що допоможе їм опанувати складний граматичний матеріал та набути достатній рівень знань за темою «Умовний спосіб». Вправи передбачають поглиблену роботу студентів як на заняттях, так і під час самостійного опрацювання матеріалу.

Опис

Навчальне видання англійською та українською мовами

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, посібник, факультет іноземних мов, англійська мова як основна, англійська як друга іноземна мова, типи умовного способу, граматика, the subjunctive mood, conditional sentences, even if / even though, i wish/ if only/would rather, it's (high) time, the mandative subjunctive, adverbial clauses of purpose, the subjunctive mood in object clauses after expressions of fear, the formulaic subjunctive

Бібліографічний опис

Практична граматика англійської мови. Умовний спосіб : навчально-методичний посібник / Уклад. О.В. Кузнєцова, В.В. Кукушкін, І.Ю. Набокова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 72 с.