Механізм протидії виникненню правового нігілізму у сфері правозастосовної діяльності Національної поліції України (теоретико-правовий аспект)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-05-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2018. Дисертаційна робота присвячена теоретико-правовим аспектам механізму протидії виникненню правового нігілізму у правозастосовній діяльності поліції. Результатом дослідження є наукова розробка механізму протидії правовому нігілізму у сфері правозастосовної діяльності Національної поліції України. Пропонується модель вирішення проблеми запобігання і ефективної протидії правовому нігілізму у діяльності служб, підрозділів і посадових осіб Національної поліції України. Обґрунтовується доцільність застосування системи таких заходи протидії правового нігілізму як: здійснення дієвого громадського контролю за діяльністю поліції; налагодження ефективної та реальної взаємодії поліції та суспільства; проведення правової пропаганди як у системі Національної поліції; здійснення якісного відбору на посади працівників органів Національної поліції; формування належної правосвідомості та правової культури поліцейських і постійне її підтримання; забезпечення взаємообумовленості якісного вдосконалення співробітника з його кар'єрним ростом і рівнем матеріального забезпечення; запровадження інституту відповідальності за нігілістичні установки та висловлювання особового складу Національної поліції; підвищення рівня суспільної довіри до системи правоохоронних органів; розвиток національної правової ідеї; підвищення якості правової освіти та виховання дітей та молоді; упорядкування нормативно-правової бази, що регламентує діяльність Національної поліції; популяризація справедливості права; підвищення соціально-економічного рівня життя населення; боротьбі з корупцією.

Ключові слова

правовий нігілізм у поліції, правосвідомість поліцейських, правова культура поліцейських, методи протидії правовому нігілізму в поліції, заходи протидії правовому нігілізму в діяльності поліції

Бібліографічний опис