Конструювання методики схильності до низької фізичної активності – процедура та результати

Ескіз недоступний

Дата

2017-05-23

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена висвітленню процедури та результатів конструювання методики схильності до низької фізичної активності. Вибірку дослідження склали 286 осіб, які були студентами денного та заочного відділень різних факультетів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна віком від 17 до 43 років, з яких 163 жінки та 123 чоловіка. В результаті проведених досліджень сконструйовано психодіагностичну методику, яка за типом є особистісним опитувальником. Вона відповідає психометричним вимогам валідності, надійності, дискримінативності, оснащена нормами для чоловіків та жінок молодого віку. Методика може ефективно використовуватися в межах психології здоров’я, психології праці, психологічного консультування, реабілітації, психосоматики.

Опис

Lutsenko O.L., Gabelkova O.Ye. The Design of Low Physical Activity Tendency Method: Procedure and Results The article is devoted to highlighting the procedure and results of design of Low Physical Activity Tendency Method. The sample of the study was 286 persons - students of full-time and part-time departments of different faculties of V.N. Karazin Kharkiv National University at the age from 17 to 43 years, of which 163 women and 123 men. This psychodiagnostic method was developed as a personal questionnaire in the result of the research. It corresponds to the psychometric requirements of validity, reliability, discrimination, was provided by norms for men and women of young age. It was used such psychological tests for validation the new method: “Health Behavior Test” (designed by Office of Disease Prevention of Health Promotion of the Public Health Service, Department of health and Human Services), Scale of Asthenic Conditions (SAC) of L.D. Malkova in T.G. Chertova adaptation, V. Zung Self-Rating Depression Scale in T.N. Balashova adaptation and physiological test of adaptation to physical load of Ruffier-Dickson. It was checked Cronbach’s Alfa reliability which is rt=0,65 and test-retest reliability, which is rt=0,79. Test discrimination of Ferguson is  =1,00. Method consists of 9 items with have 3-5 answer options. Factor analysis was done by Principal Components method for new test. It was extracted one factor of all 9 items with 0,31-0,68 factor loadings, which explained 28% of total variance of the variable. This new method can be effectively used within the psychology of health, labor psychology, psychological counseling, rehabilitation, psychosomatics. Key words: physical activity, hypodynamia, psychology of health, psychodiagnostics, validity, reliability, discrimination

Ключові слова

фізична активність, гіподинамія, психологія здоров’я, психодіагностика, валідність, надійність, дискримінативність

Бібліографічний опис