Интернет- и гейм зависимость как форма девиантного поведения: феномен MMORPG

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Интернет-аддикция, навигация, гейм-аддикция, MMORPG

Бібліографічний опис

Шаповалов Андрей. Интернет- и гейм зависимость как форма девиантного поведения: феномен MMORPG / Андрей Шаповалов // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 13 – 15 квітня 2009 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – C. 271