Интернет-зависимость как форма девиантного поведения

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

информационно-коммуникативные технологии, Интернет, онлайн-дистрибьюция, Интернет-аддикция

Бібліографічний опис

Шаповалов Андрей. Интернет-зависимость как форма девиантного поведения / Андрей Шаповалов // (Пост)сучасність і наука: соціологія у пошуках себе та суспільства / Збірник тез доповідей учасників V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 19 – 21 квітня 2007 р.]. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 263–264