Програма виробничої практики з фаху для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Анотація

Програму присвячено питанням організації і проходження бакалаврської виробничої практики студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Розглянуто мету й основні завдання практики, порядок її організації та проведення, основні вимоги до оформлення, порядку захисту та оцінювання звіту. Видання є допоміжним матеріалом якісної практичної підготовки студентів. Розраховано на студентів, а також викладачів і спеціалістів, які здійснюють керівництво виробничою практикою.

Опис

Ключові слова

підприємництво, менеджмент, маркетинг

Бібліографічний опис

Програма виробничої практики з фаху для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) / уклад. В. А. Євтушенко, Г. В. Євтушенко, Б. В. Сорін та ін. – Харків: ХНУ імені В. Н.Каразіна, 2020. – 28 с.