Теорії соціальної стратифікації. Робоча програма навчальної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Нікулін В.С., кандидат соціологічних наук, ст.викладач кафедри політичної соціології.

Опис

Ключові слова

робоча програма навчальної дисципліни, теорії соціальної стратифікації, соціологія, кредитно-модульна система

Бібліографічний опис

Нікулін В.С. Теорії соціальної стратифікації. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0402 «соціологія» / В.С. Нікулін. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 14 с.