Професійний сленг як альтернативатермінології в автомобільній концептосфері (на матеріалі сучасної англійської мови)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена розгляду ролі сленгу в омовленні автомобільної концептосфери на території англомовних країн. Здійснюється аналіз відповідного корпусу сленгізмів. Статья посвящена рассмотрению роли сленга в вербализации автомобильной концептосферы на территории англоязычных стран. Проводится анализ соответствующего корпуса сленгизмов. The article is concerned with the role of slang in verbal representation of automobile-related vocabulary in English-speaking countries. The author analyses informal vocabulary items of this type.

Опис

Ключові слова

automobile-related vocabulary, concept, informal vocabulary, slang, terminology, verbal representation, вербальна репрезентація, вокабуляр автомобільної концептосфери, концепт, сленг, стилістично-знижені лексичні одиниці, термінологія

Бібліографічний опис

Лєбєдєва Т.Б. Професійний сленг як альтернативатермінології в автомобільній концептосфері (на матеріалі сучасної англійської мови) / Т.Б. Лєбєдєва, А.В. Рябова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 27-32.