Внутрішньоінституційні ризики системи вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статтю присвячено проблемі ризиків, які пов’язані з функціонуванням сучасної системи української вищої школи. Розглядаючи феномен "інституційних пасток", автор акцентує увагу на взаємозв'язку ризиків з дисфункціями системи вищої освіти, а в їх подоланні бачить умову підвищення якості вищої освіти в Україні. Статья посвящена проблеме рисков, которые связаны с функционированием современной системы украинской высшей школы. Рассматривая феномен "институциональных ловушек", автор акцентирует внимание на взаимосвязи рисков с дисфункциями системы высшего образования, а в их преодолении видит условие повышения качества высшего образования в Украине. The article is dedicated to the problem of the risks, that are connected with the functioning of the modern system of Ukrainian higher school. The author pays attention on the phenomenon "institutional traps", and its role in the interrelation of risks with the disfunctions of the system of higher education. To solve the problem improvement in the quality of higher education in the Ukraine author advised overcoming risks.

Опис

Садрицька Світлана Валеріївна – аспірант кафедри соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Ключові слова

the system of higher education, function of higher education, "institutional traps", the risks of the system of higher education, система вищої освіти, функції вищої освіти, "інституційні пастки", ризики системи вищої освіти

Бібліографічний опис

Садрицька С.В. Внутрішньоінституційні ризики системи вищої освіти / Садрицька Світлана Валеріївна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – №891. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 26. – С. 184-187