Заголовок – структурно-семантичний чинник дискурсу

Ескіз недоступний

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Одеський міжн. гум. ун-т

Анотація

На матеріалі німецької мови розкривається текстова категорія каузальності, її композиційні сегменти. Заголовок як складова текстової категорії виконує функцію зачину мікротексті та носить виражений катафоричний характер взаємозв’язку. Розглядається набір семантичних, прагматичних та граматичних засобів когерентності тексту. Лінгвістична проблема з методологією, стратегією, тактикою сучасного іноземних мов. Ключові слова: дискурс, заголовок, катафоричний, тема, категорія, методологія, стратегія, навчання

Опис

Ключові слова

дискурс, заголовок, категорія, методологія

Бібліографічний опис

Гусєва П. Т. Кургут Л. П. Заголовок – структурно-семантичний чинник дискурсу // Друга Міжнародна наукова конференція “Лінгвістична теорія та практика: надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку» / Асоціація філологів, викладачів. – Одеський міжн. гум. ун-т, 2008. – С. 133-137.