Code-switching as the outcome of language contacts

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва

Анотація

У роботі розглядається переключення мовних кодів як один із результатів мовних контактів в умовах білінгвізму Нової Зеландії. Описуються типи та причини переключення кодів.

Опис

Ключові слова

білінгвізм, мовні контакти, переключення кодів

Бібліографічний опис

Іноземна мова у професійній діяльності: матеріали науково- практичної конференції студентів і молодих науковців