Короткострокове прогнозування кон’юнктури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті запропоновано методику та викладено результати короткострокового прогнозування кон’юнктури аграрного ринку в Україні. В статье предложена методика и изложены результаты краткосрочного прогнозирования конъюнктуры аграрного рынка в Украине. The article presents the procedure of analysing of Ukrainian agrarian market conditions.

Опис

Корепанов О.С., к.е.н., викладач. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

кон'юнктура, аграрний ринок, прогноз, аналіз сингулярного спектру

Бібліографічний опис

Корепанов О.С. Короткострокове прогнозування кон’юнктури