Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Географія ринку праці України».

Ескіз недоступний

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ

Анотація

Опис

Методичні вказівки розроблені до програми курсу «Географія ринку праці України» як одного з важливих спецкурсів у циклі дисциплін професійної і практичної підготовки магістрів соціально-економічної географії. Мета: надати методичну допомогу студентам та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Географія ринку праці України». Методичні вказівки розраховані на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю „Економічна та соціальна географія”. Методичні вказівки містять загальні відомості про курс, тематичний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до рівнів компетентності студентів, рекомендовану літературу, теми і плани практичних та семінарських занять, питання до модульного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Ключові слова

ринок праці

Бібліографічний опис

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Географія ринку праці України». Заволока Ю.Ю. – Харків, 2008. – 16 с.