Основи радіохімії та радіоекології. Теми 11-16. Основи радіоекології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

В презентаціях (тема 11–16) викладено основні положення лекцій з «Радіохімії та радіоекології», частина 2, «Основи радіоекології (розділи 1–6), а саме, розглянуто: зародження радіоекології, специфіка та завдання радіоекології; дозиметрія іонізуючого випромінювання; радіаційний моніторинг, принципи організації радіаційного моніторингу; джерела опромінювання людини іонізуючою радіацією; природний радіаційний фон; технологічно змінений природний радіаційний фон; опромінення від штучних джерел радіації (опромінення від викидів АЕС, радіоактивні відходи, аварії на АЕС та підприємствах ЯПЦ, опромінення від випробувань ядерної зброї, джерела радіації, які застосовуються в медицині); біологічна дія зовнішнього та внутрішнього іонізуючого випромінювання; норми радіаційної безпеки України та принципи радіаційного захисту. Презентації повністю відповідають програмі навчальної дисципліни “Радіохімія та радіоекологія”.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, радіоекологія, дозиметрія іонізуючих випромінювань, доза випромінювання, лінійна передача енергії, поглинена доза, еквівалентна доза, експозиційна доза, потужність дози, радіаційний моніторинг, джерела опромінення, радіаційний фон, атомна електростанція (АЕС), ядерний паливний цикл (ЯПЦ), радіоактивні відходи, аварії на АЕС та підприємствах ЯПЦ, дози опромінення, ефекти опромінення, радіаційна безпека, норми радіаційної безпеки

Бібліографічний опис

Краснопьорова, Алла Петрівна. Основи радіохімії та радіоекології : курс лекцій. Теми 11-16. Основи радіоекології / А.П. Краснопьорова. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. - 108 слайдів.