Семіотика комунікативної взаємодії в англомовному діалогічному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються особливості впливу позавербальних семіотично значущих компонентів на забезпечення ефективності спілкування. Описуються особливості організації англомовного діалогічного дискурсу з урахуванням участі надвербальних компонентів комунікації. В статье рассматриваются особенности влияния надвербальных семиотически значимых компонентов на обеспечение эффективности общения. Описываются особенности организации англоязычного диалогического дискурса с учетом надвербальных компонентов коммуникации. The peculiarities of the influence of extraverbal semiotically meaningful components on providing effective communication is investigated in the article. The organisation of the English dialogical discourse with the accent on extraverbal communicative components is described.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, англомовний діалогічний дискурс, надвербальні компоненти комунікації, семіотична значущість, English dialogical discourse, extraverbal communicative components, semiotic meaning

Бібліографічний опис

Солощук Л.В. Семіотика комунікативної взаємодії в англомовному діалогічному дискурсі / Л.В. Солощук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2014. – №1102. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 77. – С. 11–19.