Міжнародні організації в контексті сучасних економічних інтересів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

В теперішній час роль міжнародних організацій у світовому співтоваристві неухильно зростає. Це пов’язано з процесами, які відбуваються у геополітики в епоху глобалізаційних перетворень. Різновекторна спрямованість економічних інтересів країн призводить до конфліктних ситуацій, які треба вирішувати. Саме тому, міжнародні організації виконують роль арбітра в регулюванні конфліктів інтересів. Україна є членом багатьох міжнародних організацій, таких як ООН та її спеціалізовані установи, Рада Європи, ОБСЄ, ГАТТ/СОТ тощо. Входження у міжнародні організації грає велику роль у розвитку країни, економічної потужності, конкурентоспроможності та підвищенні рівня життя.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, норвезько-українська конференція, міжнародні організації, Україна

Бібліографічний опис

Іванова Я.С. Міжнародні організації в контексті сучасних економічних інтересів України [Електронний ресурс] / Я.С. Іванова // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.