Когниция, коммуникация, дискурс. Направление «Филология». № 14

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Статті даного випуску містять результати досліджень лінгвістів України та Вірменії в області лінгвокогнітивістики і наративістики, прагматики традиційної та когнітивної на матеріалі англійських, українських, вірменських, російських художніх і психопатологічних текстів в аспекті лінгвістики та перекладознавства. Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та магістрантів.

Опис

Інтернет-сторінка журналу: http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/home

Ключові слова

когніція, комунікація, дискурс, когниция, коммунакация, cognition, communication, discourse, ИМПЛИКАТУРА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА, НАРРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ, LINGUISTIC COHERENCE, CONCEPT OF “LONELINESS”, K. MANSFIELD, INDIRECT SPEECH ACT, CONVERSATIONAL IMPLICATURE, PRAGMATIC PRESUPPOSITION, RAY BRADBURY, FAHRENHEIT 451, ECHO QUESTION, CONVERSATIONAL DISCOURSE, METAPHORS OF DEPRESSIVE EMOTIONS, PSYCHOPATHOLOGICAL DISCOURSE

Бібліографічний опис

НАУКОВЕ ВИДАННЯ КОГНІЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ, ДИСКУРС. Міжнародний електронний збірник наукових праць. 2017, № 14. Напрямок «Філологія». Російською, українською, англійською, німецькою мовами