Евтонус як основа категорії презентності викладача

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Анотація

Тези доповідей ХV наукової конференції “Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю.

Опис

С.137-138 у Тезах доповідей ХV наукової конференції “Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Оніщенко Н. А. Евтонус як основа категорії презентності викладача // Тези доповідей ХV наукової конференції “Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С.137-138