Место инвестиций во внешнеэкономической деятельности Украины

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

инвестиции во внешнеэкономической деятельности Украины, внешнеэкономическая деятельностьУкраины

Бібліографічний опис

Сухоставец П.А. Место инвестиций во внешнеэкономической деятельности Украины / Сухоставец П.А. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.