Історія статистичної думки : навчально-методичний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Навчально-методичний посібник сприятиме формуванню у майбутніх фахівців серйозного підходу та зацікавленості до процесу зародження, становлення і розвитку статистичної думки. Статистичну теорію і практику представлено відомостями про видатних вчених кафедри статистики, які є складовою економіко-статистичної школи, започаткованої О.Г. Ліберманом. Для студентів економістів вищих навчальних закладів.

Опис

Кущенко Олена Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Statistics, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, багатовіковий міжнародний досвід розвитку статистики, статистична наука в Україні, авторська економічна школа О.Г. Лібермана, многовековой международный опыт развития статистики, статистическая наука в Украине, авторская экономическая школа Е.Г. Либермана, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics, inherent centuries-old international experience for the development of statistics, statistical science in Ukraine, author’s economic school E.G. Lieberman

Бібліографічний опис

Історія статистичної думки : навчально-методичний посібник / О.І. Кущенко. – Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 88 с. + компакт-диск.