Основи програмування наукових та інженерних розрахунків : навчальний посiбник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Посібник підготовлений відповідно до основних положень програм з навчальної дисципліни «Програмування». Обговорюються базові поняття та концепції програмування, які ілюструються на прикладах наукових та інженерних розрахунків щодо атомної енергетики та їхньої автоматизації. Посібник призначений для студентів різних курсів та рівнів вищої освіти спеціальностей 113 «Прикладна математика», 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 151 «Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології».

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science, TECHNOLOGY::Information technology, студенти, вища освіта, прикладна математика, енергетичне машинобудування, атомна енергетика, автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології, програмування, мови програмування, мови програмування FORTRAN, програми розрахунку за заданою формулою, виведення та введення даних системними пристроями, діалогові систем, управління порядком виконання інструкцій програми, умовні та безумовні переходи в програмах, логічний тип даних, структурна форма інструкції керування, елементи структурного програмування, циклічний повтор, підпрограми, програмні одиниці для багаторазового використання, виконання заданої кількості циклів послідовностей інструкцій, структури даних, масиви, масиви змінної довжини, типові прийоми програмування, системи лінійних алгебраїчних рівнянь, метод Гауса, зберігання даних за допомогою текстових файлів, константи текстового типу, змінні текстового типу, файли послідовного доступу, запис даних, читання даних, побудова графіків, побудова графіків поліномів Чебишева, текстові файли, сформовані дані для побудови графіків, збереження результатів у файл, основи теорії алгоритмів та програм, інженерний розрахунок на міцність корпусів ядерних реакторів, графічні схеми програм, наближене визначення температури ядерного палива, матриці, теорії керованості лінійних звичайних диференціальних рівнянь, диференціальне рівняння радіоактивного розпаду

Бібліографічний опис

Коробов Валерiй Iванович. Основи програмування наукових та інженерних розрахунків : навчальний посiбник / В.I. Коробов, Ю.В. Ромашов, К.В. Стєпанова. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 172 c.