Регіональні особливості структури зовнішньоекономічної діяльності Харківської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

регіональні особливості, структура зовнішньоекономічної діяльності Харківської області, зовнішньоекономічна діяльність Харківської області, Харківська область

Бібліографічний опис

Дячек В.В. Регіональні особливості структури зовнішньоекономічної діяльності Харківської області / В.В. Дячек // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.