Роль преподавателя в процессе использования коммуникативного метода на занятиях по иностранному языку в вузе

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Анотація

Работа посвящена роли преподавателя при использовании коммуникативного метода в процессе преподавания иностранных языков в высшем учебном заведении. Основное внимание уделяется говорению как основному аспекту преподавания иностранных языков. Отмечается, что аудирование является необходимым условием реализации коммуникативного подхода. Делается вывод о том, что использование коммуникативной методики повышает ответственность преподавателя, способствуя улучшению языковой подготовки студентов.

Опис

Ключові слова

активизация процесса преподавания иностранных языков, аудирование, говорение, коммуникативная компетенция, коммуникативный метод, ролевая игра

Бібліографічний опис

Сердюк В.Н. Роль преподавателя в процессе использования коммуникативного метода на занятиях по иностранному языку в вузе / Сердюк В.Н., Сердюкова О.И., Беляева О.Ю. // «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» : матеріали VІІІ Міжнародної конференції, Харків, 22 квітня 2016 року. Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – С. 197-198