Analytical reading: drills and skills : навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу факультету іноземних мов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Посібник призначений для студентів 2 курсу факультету іноземних мов, які вивчають англійську мову як основну, а також для студентів з англійською як другою іноземною мовою навчання та для фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння аналітичного читання. Мета посібника полягає в ознайомленні студентів зі зразками класичної англомовної літератури, в розвитку та удосконаленні навичок аналітичного читання. У посібнику представлені вправи лексичного, граматичного та аналітичного спрямування, що мають допомогти студентам розвинути іншомовну компетенцію та набути достатній лексичний запас за темами аналітичного читання, а також за темами граматики («Артикль», «Модальні дієслова»). Вправи передбачають поглиблену роботу студентів як на заняттях, так і під час самостійного опрацювання матеріалу.

Опис

Навчальне видання. Англ., укр. мовами

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, Biographic brief, Harry Summerfield Hoff, William Cooper, Henry Graham Greene, The case for the defence, fnalytical reading, аналітичне читання, артикль, модальні дієслова

Бібліографічний опис

Кузнєцова, Ольга Володимирівна. Analytical reading: drills and skills = Аналітичне читання: формуємо навички : навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу факультету іноземних мов / О.В. Кузнєцова, В.В. Кукушкін, І.Ю. Набокова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 64 с.