Міжнародна статистика : навчальний посібник

Анотація

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Міжнародна статистика» для економічних факультетів ЗВО. У посібнику наведена методика отримання статистичних даних, подана система статистичних показників, порядок їх обчислення та використання для аналізу стану та розвитку світового господарства. Для економістів, викладачів, аспірантів, студентів (різних форм навчання) економічних факультетів ЗВО.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, міжнародна статистика, статистична діяльність, міжнародне співробітництво, статистичні метадані, міжнародні інструменти уніфікації, формат системи метаданих, принципи побудови та управління, система міжнародних стандартів, інтегрована система міжнародних статистичних класифікацій, статистичної інформація, міжнародні статистичні бази даних, міжнародні зіставлення макроекономічних показників, метод ЕКШ, метод Гірі–Каміса, метод Джірарді–Уолша, міжнародні індекси та рейтинги, індекс розвитку ІКТ (ICT Development Index (IDI)), індекс людського розвитку (Human Development Index (HDI), сталий розвиток, глобальні показники досягнення цілей, система національних рахунків (СНР), основні рахунки СНР, система статистичних показників, національні економіки, валовий внутрішній продукт, міжнародна уніфікація статистики економічних активів, баланси активів і пасивів, міжнародна статистика населення, міжнародна статистика трудової діяльності, статистика зовнішньоекономічних зв’язків, статистика міжнародного туризму, неспостережувана економіка, неформальна економіка

Бібліографічний опис

Міжнародна статистика : навчальний посібник / О.С. Корепанов, В.М. Соболєв, Т.Г. Чала та ін. ; за ред. В.М. Соболєва, Т.Г. Чалої. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021. – 444 с.