eKhNUIR - Electronic Kharkiv National University Institutional Repository

ISSN 2310-8665

Електронний архів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

eKhNUIR - відкритий електронний архів академічних текстів, який наповнюється матеріалами наукового та навчально-методичного призначення, створених науковцями, викладачами, працівниками, докторантами, аспірантами, студентами університету.

eKhNUIR - an open electronic archive of academic texts that contains resources for scientific and educational purposes created by scientists, lecturers, staff, doctoral students, postgraduates, and university students.

Положення про eKhNUIR Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Інструкція з реєстрації користувача та розміщення матеріалів в eKhNUIR

Авторський договір про передачу невиключного права на використання твору

З усіх питань просимо звертатися: ekhnuir@karazin.ua

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 20 з 37

Нові надходження

Документ
Небесні каразінці : Постаті : 2023
(Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Глибицька, Світлана Борисівна
2023-й рік, другий рік повномасштабної війни, забрав життя 19 каразінців – викладачів, співробітників, студентів, випускників. Переважна більшість із них загинула на полі бою або померла від поранень у госпіталях, дехто – під час обстрілів міста Харкова та Харківської області.
Документ
Аналітичне дослідження ринку фрілансу в Україні
(Суми : Сумський державний університет, 2023) Ізотова , Лариса Іванівна; Кущенко , Олена Іванівна; Izotova, Larisa; Kushchenko , Olena
The main trends in the development of the freelancer market in Ukraine and the world are studied in the monograph section. In particular, the web resources of freelancers are described: Freelancehunt, Freelance, Weblancer and Kabanchik. The main positions of orders on web resources, such as programming, copywriting, design and translation of texts, are determined. The freelancers' market was analyzed and their constant growth was revealed the number of them both in Ukraine and around the world. This has positive consequences as the unemployment rate decreases in the state. However, among the problems remains the imperfection of the legislative framework, which leads to the lack of registration and subsequently to non-payment of taxes.
Документ
Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : Тези доповідей XIІ Міжнародної наукової конференції (19–20 квітня 2024 р., м. Харків, Україна)
(Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Віротченко, С.А.; Ребрій, О.В.; Оніщенко, Н.А.; Черноватий, Л.М.; Мартинюк, А.П.; Фролова, І.Є.; Virotchenko, Svitlana; Rebrii, Oleksandr; Onishchenko, Nataliia; Chernovaty, Leonid; Martynyuk, Alla; Frolova, Iryna
До збірника увійшли тези доповідей наукової конференції, присвяченої проблемам теорії, історії та методики навчання перекладу. Для наукових працівників, перекладачів, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей. За зміст та достовірність фактів, викладених у тезах, відповідальність несуть автори. Усі тези перевірено на наявність текстових запозичень за допомогою системи StrikePlagiarism.com.
Документ
Управління фінансовою стійкістю підприємств методами проєктного фінансування
(Київ : Редакція журналу "Інвестиції : практика та досвід", 2023) Глущенко , Ольга
Документ
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : методичні рекомендації до семінарських та практичних занять, самостійної роботи, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (для здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»
(Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Карзіна, 2023) Шолом, Аліна Сергіївна; Sholom, Alina
У методичних рекомендаціях містяться детальні роз'яснення щодо порядку здійснення та обліку експортних та імпортних операцій в іноземній валюті із зарубіжними контрагентами, операцій із конвертації валюти на Міжбанківському валютному ринку; виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, творчих робіт; критеріїв оцінювання з дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».