Консалтинг маркетингових ризиків: дескрипція та модель управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Обґрунтована технологія консалтингу маркетингових ризиків та розроблена модель управління ризиками з використанням дескрипції носіїв та походження маркетингових ризиків, що характеризується науковою новизною рішень в управлінському консультуванні. Обоснована технология консалтинга маркетинговых рисков и разработана модель управления рисками с использованием дескрипции носителей и происхождения маркетинговых рисков, которые характеризуются научной новизной решений в управленческом консультировании. Marketing risks consulting technology has been substantiated and risk control model has been developed. This model uses bearer and origin description of marketing risks that are characterized by scientific novelty of decisions in management consulting.

Опис

Семеняк І.В., д.е.н., професор, Євтушенко Г.В., аспірантка. Харківський національний університет імені В.Н. Каразина

Ключові слова

управлінське консультування, менеджмент маркетингових ризиків, дескрипція, ітераційна модель управління

Бібліографічний опис

Семеняк І.В., Євтушенко Г.В. Консалтинг маркетингових ризиків: дескрипція та модель управління / І.В. Семеняк, Г.В. Євтушенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 851. Сер.: Економіка. – С.