Англійська мова для географів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Навчальний посібник розроблено для студентів геолого-географічного факультету денної та заочної форми навчання. Структура посібника дає можливість викладачеві вибрати оптимальні шляхи організації як аудиторної, так і самостійної роботи студентів з урахуванням рівня їх знань. Спеціальні тексти для читання, перекладу та переказу сприяють розвитку навичок одержання інформації та її аналітичної обробки. Більшість текстів аутентичні та адаптовані. Посібник можуть використовувати на природничих факультетах студенти, аспіранти та наукові працівники відповідного профілю.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ужик В. О., Черкашина Н. І., Сергеєва О. А. Англійська мова для географів: Навчальний посібник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 372 с.