Culture and Comminication. Соціологія англійською мовою. Культура та комунікація : навчальний посібник для студентів-соціологів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Анотація

Навчальний посібник може бути використаний студентами соціологічного факультету усіх курсів як для аудиторної, так і для самостійної роботи з метою навчання різним видам мовної діяльності. Система вправ забезпечує вироблення навичок і вмінь роботи з англомовними автентичними текстами за фахом, що передбачає ефективне засвоєння студентами релевантних лексико-граматичних та синтаксичних знань. Посібник передбачає системну роботу і може сприяти практичному володінню англійською мовою на професійному рівні у межах тематичних аспектів “культура” та “комунікація”, а загалом – розвивати навички та вміння, необхідні для того, щоб зробити студентів компетентними і спроможними у використанні професійної англійської мови.

Опис

Ключові слова

culture, (non)verbal comminication, material culture, nonmaterial culture, norms, values, навчальний посібник, культура, комунікація

Бібліографічний опис

Culture and Comminication. Соціологія англійською мовою. Культура та комунікація : навч. посіб. для студентів-соціологів / Ткаля І.А., Гусєва А.Г., Сергеєва О.А. – 2-ге вид., випр. та доп. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 168 с.