Проблема формування ефективної структури капіталу та вибору форм кредитування інвестиційних проектів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Авторами розглянуто генезис економічної думки щодо формування ефективної структури капіталу та основні напрямки вивчення даного питання, яке є в однаковій мірі практично значимим для кредитора та позичальника, в умовах трансформації ринкових відносин; проблеми тестування та практичного застосування теорій структур капіталу, проблеми вибору форм кредитування інвестиційних проектів з метою забезпечення фінансової стабільності та автономності підприємств реального сектору економіки.

Опис

Ключові слова

теорія структури капіталу, фінансовий важіль, асиметрична інформація, сигнальна модель, теорія послідовності дій

Бібліографічний опис

Пантелєєв В.П. Проблема формування ефективної структури капіталу та вибору форм кредитування інвестиційних проектів / Пантелєєв В.П., Микова М.С. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 869. Економічна серія. – С. 131-137.