Англійська мова для студентів філософських факультетів (давньогрецька філософія)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Посібник призначений для студентів філософських факультетів вищих навча- льних закладів. Вправи уроків посібника спрямовані як на розуміння прочитаного, так і на розвиток навичок усного й письмового мовлення. Лексико-граматичні вправи, побудовані на матеріалі навчального тексту, носять комунікативний характер. Їхня мета полягає в засвоєнні й закріпленні лексичних одиниць, які відбива- ють специфіку матеріалу. Посібник дозволяє розвинути такі види діяльності, як читання, лист, усне й пи- семне мовлення, переклад з англійської українською, з української англійсь- кою, анотування й реферування.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Англійська мова для студентів філософських факультетів (давньогрецька філософія): Навчально-методичний посіб- ник / Бевз Н. В., Бєляєва Е. Ф. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. — 100 с.