До питання про генезис теорії інтелектуального капіталу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті з’ясовується місце та роль інтелектуального капіталу як категорії економічної теорії шляхом простеження її генетичної природи. Проаналізовано становлення цієї категорії у поглядах представників різних шкіл економічної науки від класиків до інституціоналістів. Показано, що інтелектуальний капітал є збірним поняттям для визначення нематеріальних цінностей, які об’єктивно підвищують вартість компанії .

Опис

Ключові слова

інтелект, людський капітал, знання, інтелектуальний капітал

Бібліографічний опис

Давидова І.А. До питання про генезис теорії інтелектуального капіталу / Давидова І.А., Брежнєва-Єрмоленко О.В. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 869. Економічна серія. – С. 10-14.