Самопредставлення як метамовленнєвий різновид стратегії самопрезентації в англомовному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

автономні / гібридні самопрезентеми, експліцитні / імпліцитні самопрезентеми, інституційний / неінституційний англомовний дискурс, метамовленнєва стратегія, мовне оформлення, позамовленнєві чинники, самопредствалення, самопрезентема

Бібліографічний опис

Кабірі М. Х. Самопредставлення як метамовленнєвий різновид стратегії самопрезентації в англомовному дискурсі. – Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Випуск 81. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – с. 93-99