Нові наукові горизонти: досягнення, пошук: збірник наукових праць ( за матеріалами IV Міжнародної студентської конференції). – Вип. 4

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

New Scientific Horizons: Achievements, Search: conference proceedings (on the materials of the IV International Student Conference). – Issue 4. – Kharkiv: V. N. Karazin KhNU, 2021. – 117 p.

Опис

У збірнику розглядаються соціокультурні аспекти адаптації іноземних студентів у вищих навчальних закладах України; економічні проблеми країн учасників конференції; проблеми й завдання навчання мови (української) освітніх мігрантів; глобальні проблеми сучасності; проблеми молоді в сучасному світі, актуальні проблеми сучасної медицини. Статті друкуються в авторській редакції. Відповідальними за достовірність викладених фактів, автентичність матеріалів і цитат, стиль і відповідність списку літературних джерел є автори матеріалів, представлених у цьому збірнику.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, соціокультурні аспекти адаптації іноземних студентів, адаптація іноземних студентів у вищих навчальних закладах України

Бібліографічний опис

Нові наукові горизонти: досягнення, пошук: збірник наукових праць (за матеріалами IV Міжнародної студентської конференції). – Вип. 4. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021. – 117 с.