Вектори модернізації системи державного фінансового контролю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр.

Анотація

Запропоновано дослідження векторів модернізації системи державного фінансового контролю. Обґрунтована необхідність удосконалення діючого нормативно-правового механізму державного фінансового контролю в Україні.

Опис

Велику суспільну значущість мають питання ефективного управління державними фінансами, тому питання розбудови цілісної системи державного фінансового контролю набувають особливої актуальності. Організація державного фінансового контролю є обов’язковим складовим елементом державного управління суспільними фінансовими коштами. У побудові системи державного фінансового контролю повною мірою реалізуються контрольна функція державних фінансів і виконання державою своїх владних повноважень.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, цілісна система державного фінансового контролю, державний фінансовий контроль, інститут контролю, цілісність системи

Бібліографічний опис

Хмельков А. В. Вектори модернізації системи державного фінансового контролю / А. В. Хмельков // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. — Х., 2010. — № 2 (38). С. 165—173.