Обгрунтування доцільності використання програми просування бренду на автомобільному ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

доцільність використання програми просування бренду, автомобільний ринок, просування бренду на автомобільному ринку

Бібліографічний опис

Воробйов Д.С. Обгрунтування доцільності використання програми просування бренду на автомобільному ринку / Воробйов Д.С. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.