In Statu Nascendi

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТМТ

Анотація

До збірника увійшли студентські статті, які досліджують теоретичні та історичні проблеми перекладознавства і методики навчання перекладу. Зокрема, розглядають- ся такі питання, як: переклад термінів у різних галузях (юриспруденція, перекладоз- навство, військова справа, медицина, соціологія, електротехніка, біологія, інформа- тика, кулінарія, екологія); подолання різноманітних лексичних труднощів перекладу (онімів, нонсенсів, реалій, кольоронімів, неологізмів); жанрово-стилістичні аспекти перекладу (науковий, драматичний, дитячий, казковий, політичний, кіно та інші дискурси); стратегії перекладу, множинність перекладів; засоби невербальної кому- нікації у перекладі; автопереклад; ідіостилістична специфіка перекладу, граматичні проблеми та труднощі перекладу; переклади із близькоспоріднених мов; формування перекладацької компетентності тощо. Науковий аналіз здійснено на матеріалі пере- кладів з/на англійську, французьку, іспанську, українську та російську мови.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

In Statu Nascendi. Теоретичні та прагматичні проблеми перекладо- знавства : Збірник студентських статей. – Вип. 15. – Х. : НТМТ, 2014. – 212 с.