В. Н. Каразін (1773–1842) в історико-біографічних наративах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Реконструйовано процес вивчення життєпису В. Н. Каразіна у період з середини ХІХ до початку ХХІ ст. Проведено комплексне кількісно-якісне дослідження масиву публікацій, присвячених особистості В. Н. Каразіна, розроблено періодизацію каразінознавства, встановлено загальні та специфічні риси кожного з виділених хронологічних періодів та етапів. Проаналізовано особливості репрезентації біографії В. Н. Каразіна у темпоральному вимірі, виявлено і схарактеризовано історіографічні образи цієї особистості, з’ясовано причини їхнього утворення та шляхи еволюції. Визначено напрями вивчення життєвого шляху В. Н. Каразіна, що потребують подальшої розробки, уточнення або концептуального переосмислення.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Каразін В.Н., біографія, біографістика, історіографія, образ

Бібліографічний опис

Вовк О. І. В. Н. Каразін (1773–1842) в історико-біографічних наративах : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Ольга Ігорівна Вовк. — Дніпропетровськ, 2015. — 20 с.