Методичний посібник з підготовки та захисту кваліфікаційних робіт магістра зі спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

61077, Харків. пл. Свободи,4, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. Роздруковано: ФОП Хомін О.В. Св-во В0002 № 986304, м.Харків,вул. Ініціативна, б.4. кв.60

Анотація

В посібнику визначаються та детально висвітлюються всі стадії процесу підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра, починаючи з вибору теми роботи, призначення наукового керівника, виконання і оформлення самої кваліфікаційної роботи до процедури захисту її в Екзаменаційній комісії, даються відповідні рекомендації. В основу методичного посібника покладено вимоги нормативних актів Міністерства освіти України та Положення Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Розраховано на студентів, викладачів та наукових керівників кваліфікаційних робіт.

Опис

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол №6 від 30 травня 2018 року)

Ключові слова

економіка, страхування, банківська справа, фінанси

Бібліографічний опис

Глущенко А.С. Методичний посібник з підготовки та захисту кваліфікаційних робіт магістра зі спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування - Х.: ХНУ, 2018. - 80 с.