Управління конкурентоспроможністю підприємств : методичні рекомендації для здобувачів спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації присвячено питанням теоретичної та практичної підготовки відповідно до кваліфікаційної характеристики студентів-бакалаврів спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля» з навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємств». Методичні рекомендації навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємств» містять характеристику навчального курсу, анотований зміст дисципліни, перелік методів навчання, тематику виконання ІНДЗ, перелік літератури, форми та методи контролю знань, питання до екзамену, приклади типових тестових завдань. Рекомендовано для студентів закладів вищої освіти, а також викладачів, спеціалістів, керівників, які цікавляться питаннями управління конкурентоспроможністю підприємств.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, менеджмент, маркетинг, підприємництво, торгівля, конкурентоспроможність підприємства, конкурентні відносини, конкурентне середовище підприємства, конкурентні переваги підприємства, конкурентоспроможність товару, конкурентні стратегії, система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства, програми підвищення конкурентоспроможності

Бібліографічний опис

Управління конкурентоспроможністю підприємств : методичні рекомендації для здобувачів спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. Н. В. Кузьминчук, В. І. Ляшевська, Т. П. Шуба. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 16 с.