Культурно-емотивні закономірності відтворення лексики обмеженого вжитку в українсько-німецькому художньому перекладі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотація

Дисертацію присвячено встановленню закономірностей відтворення німецькою мовою лексики обмеженого вжитку в перекладах творів сучасних українських письменників. У дослідженні впроваджено новий напрям перекладознавчих досліджень – теорію перекладу лексики обмеженого вжитку, яка ґрунтується на культурно-емотивному підході до її трансляторного аналізу

Опис

Ключові слова

емотивна конотація, інвективна стратегія, культурна конотація, лексика обмеженого вжитку, лінгвокультурний код, ненормативність, одомашнення, очуження, трансляторний інструментарій, українсько-німецький переклад

Бібліографічний опис

Ткачівська, Марія Романівна. Культурно-емотивні закономірності відтворення лексики обмеженого вжитку в українсько-німецькому художньому перекладі : дис. ... доктора філологічних наук (спеціальність 10.02.16 – перекладознавство) / М.Р. Ткачівська ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. - Івано-Франківськ, 2021. - 674 с.