Аналітична геометрія. Схеми, таблиці та задачі: Методичні вказівки до курсу „Аналітична геометрія” для студентів першого курсу спеціальностей фізико-математичного напряму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х.: ХНУ

Анотація

Методичні вказівки з вивчення курсу „Аналітична геометрія. Схеми, таблиці та задачі” створено для студентів першого курсу спеціальностей фізико-математичного напряму Особливістю курсу є те, що він призначений для студентів, які в подальшому спеціалізуються в різних галузях знань. Серед них є і майбутні фахівці з теоретичної фізики, фізики-експериментатори, програмісти й медичні фізики. З цієї причини автор намагався зробити в посібнику кілька рівнів складності (або строгості). До підрозділів додано по одній або дві задачі, що є в деякому сенсі класичними, і без них не може обходитися жодний курс аналітичної геометрії. До кожного розділу, відповідно до вимог Болонського процесу, додано справи для самоперевірки, задачі середнього рівня складності, а також завдання підвищеної складності для самостійного дослідження (індивідуальні навчально-дослідні завдання).

Опис

Ключові слова

вектори та координати, добутки векторів, перетворення систем координат, прямі і площини, лінії і поверхні, загальна теорія ліній другого порядку, поверхні другого порядку, аналітична геометрія

Бібліографічний опис

Нємченко К.Е. Аналітична геометрія. Схеми, таблиці та задачі: Методичні вказівки до курсу „Аналітична геометрія” для студентів першого курсу спеціальностей фізико-математичного напряму / К.Е. Нємченко. – Х.: ХНУ, 2007. – 64 с.