Математичне моделювання динаміки пандемії ковід-19 з використанням стохастичних методів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У роботі розглянуті стохастичні математичні методи, а саме стохастичний градієнтний спуск та генетичний алгоритм. За допомогою цих методів ми намагались змоделювати розповсюдження COVID-19 (підрахувати вірогідність смертності від цього захворювання при певних характеристиках пацієнта), а також порівняти якість роботи зазначених алгоритмів. В результаті було отримано програми розрахунку вірогідності смертності від COVID-19 та порівняна швидкість та якість двох зазначених методів.
The paper considers stochastic mathematical methods, namely stochastic gradient descent and genetic algorithm. With the help of these methods, we tried to model the spread of COVID-19 (to calculate the probability of death from this disease with certain characteristics of the patient) and compare the quality of these algorithms. As a result, we obtained programs for calculating the probability of death from COVID-19 and compared the speed and quality of the two methods.

Опис

Ключові слова

MATHEMATICS::Applied mathematics, стохастичний градієнтний спуск, генетичний алгоритм, stochastic gradient descent, genetic algorithm

Бібліографічний опис

Матвєєва, Анна Юріївна. Математичне моделювання динаміки пандемії ковід-19 з використанням стохастичних методів : кваліфікаційна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 113 «Прикладна математика», освітньо-професійна програма «Прикладна математика» / А.Ю. Матвеєва ; Науковий керівник Н.М. Кізілова. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024. – 23 с.