Теорія азимутальних поверхневих хвиль

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Викладено теорію збудження, загасання та поширення електромагнітних хвиль поперек осі симетрії циліндричних металевих хвилеводів із плазмовим наповненням. Досліджено частотні спектри та просторовий розподіл полів цих хвиль у хвилеводах різної конструкції, враховано неоднорідність плазми та зовнішнього магнітного поля, проаналізовано вплив на ці характеристики хвиль відмінності перерізу плазми та стінки хвилеводу від кола, протікання аксіального електричного струму у плазмі, наявність малих аксіальних хвильових чисел. Проаналізовано взаємодію цих хвиль із кільцевими пучками електронів та можливості підтримання цими хвилями газових розрядів. Для студентів магістерської підготовки, аспірантів та науковців, які спеціалізуються в галузі фізики плазми, радіофізики, електродинаміки неоднорідних середовищ.

Опис

Дану книгу написано за результатами теоретичних досліджень, що виконувалися на кафедрі загальної та прикладної фізики нашого університету протягом понад двадцяти років. У ній на прикладі азимутальних (за напрямком поширення) електромагнітних хвиль проведено комплексне дослідження характеристик власних хвиль, що поширюються поперек осі симетрії різноманітних циліндричних хвилеводних структур. Метою авторів було зібрати в одній книзі матеріали, присвячені різним характеристикам цих поперечних хвиль: їхнім дисперсійним властивостям та впливу на них конструктивних особливостей різних хвилеводів; їхньому загасанню внаслідок різних фізичних механізмів; впливу на їхню частоту та просторовий розподіл їхніх полів неоднорідності густини плазми та зовнішнього магнітного поля; зміні форми поширення цих електромагнітних збурень, їхньої поляризації внаслідок гофрованості стінки хвилеводу чи поверхні стовпа плазми та протікання аксіального струму у плазмі; їхній взаємодії з потоками електронів; певним аспектам їхнього практичного використання та навіть демонстрації того, як на основі теорії азимутальних хвиль можна досліджувати властивості хвиль, у яких на доданок до азимутального є також не дуже велике аксіальне хвильове число. Тому матеріал, що представлено в цій книзі, буде корисним як аспірантам та студентам магістерської підготовки, що спеціалізуються у галузі фізики плазми та електродинаміки, так і фахівцям, які займаються проблемами фізики обмежених плазмових середовищ.

Ключові слова

теорія збудження, загасання та поширення електромагнітних хвиль, частотні спектри, просторовий розподіл полів електромагнітних хвиль, азимутальні поверхневі хвилі, АПХ у круглих неоднорідних плазмових хвилеводах, металеві хвилеводи круглого перерізу, зв’язані АПХ у струмонесучих хвилеводах, поперечні ПХ у металевих хвилеводах некруглого перерізу, нагрівання плазми через загасання АПХ, застосування АПХ для підтримання газових розрядів, збудження АПХ пучками заряджених частинок, довгохвильові несиметричні поверхневі моди плазмових хвилеводів, фізика обмежених плазмових середовищ

Бібліографічний опис

В.О. Гірка. Теорія азимутальних поверхневих хвиль : монографія / В.О. Гірка, І.О. Гірка. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. - 233 с.